Bộ mũi khoan bước 10 chi tiết

Quay lại trang trước

Bộ mũi khoan bước 10 chi tiết


Bộ mũi khoan bước (mũi khoan bậc) 10 chi tiết (스텝드릴세트)
• Mã sản phẩm: 1030318
• Đời máy: SMTST-10
• Số lượng: 5 mũi thẳng, 5 mũi xoắn
• Thương hiệu: Smato (Hàn Quốc)
• Nguồn gốc: Liên doanh

Mô tả

Khoét lỗ SMATO 14 mm
Mũi khoét lỗ Smato 38mm 48.000
Bộ mũi khoan HSS SMATO 25pcs
Bộ mũi khoan thép gió HSS Smato 25 chi tiết 2.006.000

6.323.000 5.059.000

0934 280 699
close