Bộ cờ lê hai đầu đóng mở Smato 10 chi tiết - MRO Việt Nam

Bộ cờ lê hai đầu đóng mở Smato 10 chi tiết

Quay lại trang trước

Bộ cờ lê hai đầu đóng mở Smato 10 chi tiết


• Mã sản phẩm: 1027864
• Thương hiệu: Smato
• Số chi tiết: 10 pcs(4×4.5, 4.5×4, 5×5.5, 5.5×6, 5×6, 6×7, 7×8, 8×9, 9×10, 10×11)

Mô tả

Bộ cờ lê hai đầu đóng mở
Bộ cờ lê hai đầu đóng mở Smato 6 chi tiết 368.000
Bộ cờ lê hai đầu đóng mở Smato 14 chi tiết
Bộ cờ lê hai đầu đóng mở Smato 14 chi tiết 1.515.000 1.212.000

275.000 220.000

0934 280 699
close